Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Core stability

Algemene voorwaarden

Core- Stability heeft het recht om de onderstaande algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen met of zonder berichtgeving.
De allernieuwste versie van de algemene voorwaarden kan u vinden op onze website www.core-stability.be
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Core-Stability en de klant, tenzij schriftelijk overeengekomen.
Het niet naleven van deze algemene voorwaarden kan in het uiterste geval gaan tot opzegging van de overeenkomst.

1.INSCHRIJVING
1.1. Inschrijven bij Core-Stability gebeurd door invulling en ondertekening van de overeenkomst. Een intakegesprek word gedaan voor Personal trainingslessen. Dit intakegesprek is gratis, ook als de klant beslist om geen overeenkomst aan te gaan.
1.2. Klanten die kiezen om Personal training ( PT ) te volgen kiezen zelf welke training of pakket ze willen volgen.
1.3. De verstrekte gegevens van de klant worden opgeslagen in de administratie van Core-Stability en worden enkel gebruikt ten behoeve van de overeenkomst. De klant is zich hiervan bewust.

2. DUUR EN BEEINDIGING VAN OVEREENKOMST
2.1. De overeenkomst start vanaf dag van inschrijving en geld tot bepaalde tijd zoals schriftelijk is overeengekomen.

4. ANNULEREN VAN PERSONAL TRAINING LESSEN.
4.1. Bij niet tijdig annuleren van uw afspraak( minimaal 24 u tel. verwittigen), zal de gemaakte afspraak aangerekend worden.

5. BETALINGEN.
5.1. Voor aanvang van de eerste training, dienen deze betaald te zijn. Hetzij contant of per overschrijving.

6. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.
6.1. Op elke opdracht is het Belgisch recht van toepassing. Betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.

7. HUISREGELS EN AANSPRAKELIJKHEID.
7.1 Huisregels dienen er om gevolgd te worden.
7.2. Het is verplicht om te trainen in sportkleding en op sportschoenen. Uit hygiënisch punt is het ook verplicht om een handdoek te gebruiken tijdens de training.
7.3 De klant verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te kunnen maken van de diensten van Core-Stability.
7.4. Klant verklaart de trainingen af te leggen uit vrije wil en op eigen risico.
7.5. Klant verklaart Core-Stability op de hoogte hebben gebracht van alle mogelijke redenen ( ziekte, lichamelijke en/of psychische klachten ) waardoor de risico’s die aan de trainingen verbonden zijn zouden kunnen zijn toegenomen.
7.6. De klant verklaard dat hij/zij zich zal houden aan de bevelingen die Core-Stability meedeeld in verband met de voedingsadviezen en trainingen.
7.8. Klanten die medicijnen gebruiken dienen dit te melden tijdens het intakegesprek.

8. AANPASSINGEN EN PRIJZEN
8.1. Core-Stability behoud zich het recht voor het verhogen van de tarieven.
8.2. Core-Stability behoud zich het recht om de trainingslocatie te wijzigen.